<div align="center"> <h1>Towarzystwo Milosnikow Eksploracji i Badan Historycznych</h1> <h3>Towarzystwo Milosnikow Eksploracji i Badan Historycznych</h3> <p>stowarzyszenie,exploracja,skarbow</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.exploracja.cyberdusk.pl/strona/sto.html" rel="nofollow">http://www.exploracja.cyberdusk.pl/strona/sto.html</a></p> </div>